U utorak 06.12.2022. godine posjetio nas je dugogodišnji profesor Visoke tekstilne strukovne škole za dizajn, tehnologiju i menadžment u Beogradu prof.dr. Šaban Muratović.
Uvaženi profesor ima zaista impresivnu karijeru. Nakon završenog fakulteta bio je na važnim pozicijama u tekstilnim preduzećima. Radio je kao profesor u srednjoj tekstilnoj školi u Novom Pazaru, voditelj razvoja u vlastitom konstruktorsko-modelarskom ateljeu a nakon toga i profesor na pomenutom fakultetu. Bio je među prvim tekstilnim inžinjerima na Balkanu koji je zagovarao uvođenje CAD/CAM sistema u tekstilnoj industriji i sam vršio obuku kao zastupnik Lectra system-a.
Poznat je po tome što zagovara veću interakciju između struke i prakse i sa velikim entuzijazmom radi na pripremi implementacije dualnog načina obrazovanja u srednjim školama.
Profesor je imao priliku upoznati se sa našim radom u okviru općeobrazovne i stručno-teoretske nastave. Razgovarali smo i o prednostima dualnog načina obrazovanja i implementaciji u našim uvjetima obrazovanja i privredne razvijenosti Kantona Sarajevo kada je tekstil u pitanju. Dogovorili smo se da naredne godine zajedno organiziramo seminar za zaposlenike i učenike u kojima bi učešće uzeo profesor zajedno sa svojim najbližim saradnicima.