HISTORIJAT

Srednja škola za tekstil, kožu i dizajn je osnovana davne 1960. godine. Jedina je škola u cijeloj Bosni i Hercegovini koja se isključivo bavi edukacijom učenika iz oblasti tekstila, kože i obuće. Jedna je od najpoznatijih škola iz ove oblasti u cijeloj regiji. Škola se nalazi u samom srcu Sarajeva nedaleko od Baščaršije.

U početku rada škola se nalazila na Čengić Vili i zvala se Mješovita srednja tekstilna škola. Mnogi poznati privrednici iz oblasti tekstila, kože i obuće pohađali su ovu školu.

Danas škola ima moderno uređene kabinete za izvođenje opće-obrazovne i stručno-teoretske nastave.

Škola ima odlično uređene kabinete za hemiju, engleski jezik, informatiku kao i obnovljenu sportsku dvoranu.

Škola je nadaleko poznata po svojim radionicama praktične nastave iz kojih izlaze učenici sa znanjima i kompetencijama koje su odličnoprepoznate na tržištu rada.

Također ima odlične kabinete informatiku u struci, ispitivanje tekstila i poznavanje materijala.

Škola ulaže velike napore da prati moderna tehnološka dostignuća i softverska rješenja kako bi učenici koji završe obrazovanje bili spremni na sve zahtjevnijem tržištu rada.