Dana 8.12.2022. godine sa početkom 13:15 sati u prostorijama Srednje škole za tekstil, kožu i dizajn realizovana je II radionica u okviru projekta Etos inicijative „OHRABRIMO SE- PROGOVORIMO“. Radionicu je realizovala psihologinja Samra Šljivo, tema radionice bila je: „OHRABRIMO SE – PROGOVORIMO“, a cilj radionice bio je educirati učenike da prepoznaju vrstu rodno zasnovanog nasilja: fizičko, verbalno, psihološko, seksualno i ekonomsko nasilje, te ohrabriti učenike da u podržavajućoj okolini međusobno razmjenjuju vlastita iskustva i budu podrška jedni drugima kao i da osude rodno zasnovano nasilje. Kroz razgovor sa učenicima o ovim temama, govorilo se o tome da li su doživjeli neku od navedenih vrsta nasilja i kako su se nosili s problemom, ili se još uvijek nose s tim. Učenici se nisu ustručavali dijeliti svoja iskustva, te su izrazili želju da se razgovara i o temi muško-ženskih odnosa, stereotipizacije rodnih uloga, femicidu i ljudskoj seksualnosti. Koordinatorica je učenike pitala da li znaju kako prijaviti nasilje i kome se obratiti, zatim im je objasnila koji su im potrebni resursi (policija, Centri za socijalni rad, SOS telefon, Plavi telefon – Savjetodavna linija za djecu u Bosni i Hercegovini). Razvile su se dinamične diskusije koje su otvorile mnogobrojna pitanja. S obzirom na vremensku ograničenost, nije bilo moguće stići obraditi sve od navedenih tema i odgovoriti na sva pitanja. Učenici su pozitivno reagovali na radionicu, pohvalili su opuštenost i otvorenost koordinatorice i iskazali želju da se u budućnosti održi još radionica u kojima bi se razradila gore navedena pitanja. Pouka aktinvosti je da rodono zasnovano nasilje trebamo osuditi, o njemu govoriti i na njegovoj prevenciji raditi svi aspekti i segmenti društva ne samo nevladin sektor i škole. U radionici je učestvovalo 5 učenika iz Vijeća učenika, 3 člana Civitas sekcije i 7 učenika iz I-1 razreda.
Radionicu realizovala: Samra Šljivo, psiholog
Koordinator projekta: Alma Ahmethodžić, mr.