9.12.2022. godine sa početkom u 11:30 sati u holu škole održan je program u okviru Etos projekta „OHRABRIMO SE – PROGOVORIMO“ koji je činilo otvaranje izložbe likovnih radova na temu „PROGOVORIMO“, performans učenika koji su na engleskom i maternjem jeziku poslali poruke osude rodno zasnovanog nasilja i ohrabrenja svih da progledaju i progovore i predstavljanje aplikacija na majicama, odnosno poruka osude rodno zasnovanog nasilja i ohrabrenja svih da progovore.
Aktivnost je uključivala rad 16 učenika koji su crtali likovne radove, 4 učenice manekenske sekcije koje su nosile majice ukrašene aplikacijama i učenike koji su učestvovali u performansu „Nasilje govori univerzalnim jezikom, zato progovorimo“.
Cilj aktivnosti bio je educirati učenike da prepoznaju svaki vid rodno zasnovanog nasilja, podići svijest učenika da se ohrabre i da progovore o svakom vidu rodno zasnovanog nasilja i educiranje učenika o važnosti da se svaki vid rodno zasnovanog nasilja prijavi adekvatnim osobama.
Izložba „Progovorimo“ ima edukativnu ulogu i za nastavno osoblje Srednje škole za tekstil, kožu i dizajn.
U ovoj aktivnosti učestvovale su prof. Amra Ganić – performans na engleskom jeziku, prof. Selma Karić koja je osmislila performans i koordinirala programom 9.12. i prof. Alma Ahmethodžić – koordinirala aktivnostima učenika koji su crtali likovne radove.
U navedenim aktivnostima učestvovale su tri profesorice i 21 učenik (u okviru programa), a aktivnostima su ukupno prisustvovala 44 učenika i 3 profesora. U toku dana prof. Alma Ahmethodžić je u okviru građanskog obrazovanja omogućila da učenici pogledaju izložbu nakon čega su na času govorili o rodno zasnovanom nasilju, pojmovima spol, rod, vrstama rodno zasnovanog nasilja i slično.
Poruke učenika su sadržane u videu na kojima osuđuju nasilje i pozivaju da se prekine šutanja kao i da se počnu rješavati problemi vezani za rodno zasnovnano nasilje.