Uprava škole

Direktor Samir Pačavar Telefon: 033/233-327
Pomoćnik direktora/voditelj nastavnog procesa Aida Bašić Telefon: 033/531-675