ADMINISTRACIJA

Emina Popara – Užičanin

Merdin Hašimbegović, prof.

Amina Sućeska – Karović

Bibliotekar škole

Rukovalac nastavnom tehnikom

Administrativni radnik