Zaposlenici Srednje škole za tekstil, kožu i dizajn su od 01.12. do 3.12.2022. bili na stručnoj ekskurziji u
Prijepolju i Novom Pazaru u Republici Srbiji.
U Prijepolju smo posjetili kompaniju “Trendtex” u čijim pogonima smo imali priliku vidjeti kako
gotov proizvod nastaje od samog tekstilnog vlakna. “Trendtex” je jedina takva kompanija u ovom
dijelu Evrope. Koristimo priliku da se zahvalimo uvijek ljubaznim domaćinima koji su se potrudili da
nam objasne cijeli proces proizvodnje.

U Novom Pazaru smo bili gosti Srednje škole za dizajn tekstila i kože. Sa ovom prijateljskom školom
je u Gradskoj upravi grada Novi Pazar potpisan Protokol o saradnji. Protokol je u ime naše škole
potpisao direktor škole doc.dr. Samir Pačavar a u ime Srednje škole za dizajn tekstila i kože direktor Meho
Camović, dipl.ing.tex. Sve je bilo popraćeno lokalnom televizijom pa se snimak svečanog
potpisivanja protokola može pogledati ovdje.
Nakon toga smo posjetili školu. Nastavnici praktične nastave i profesori su se upoznali sa kolegicama i
kolegama profesorima i njihovim radom u radionicama i kabinetima stručno-teoretske i
općeobrazovne nastave. Srdačan doček svih zaposlenika ćemo dugo pamtiti. Kolegice i kolege iz obje
škole koji predaju iste ili slične predmete su imali priliku razmijeniti stručna mišljenja i uspostaviti
kontakte koji će, uvjereni smo prerasti u prava prijateljstva.
Ljubazni domaćini su nam omogućili posjetu tekstilnim kompanijama “Menus” i “Denistar” u Novom
Pazaru. Primjena nanotehnologije u kamenovanju džins odjeće i izrada najsavremenijih odjevnih
predmeta za inostrano tržište su odlike kompanija koje smo posjetili.
Bogatiji smo za jedno veliko iskustvo i nadamo se dobrim partnerskim i prijateljskim odnosima naše
dvije škole u budućim projektima.