Dana 5.12.2022. godine sa početkom u 11:30 sati realizovana je prva radionica u okviru projekta „OHRABRIMO SE – PROGOVORIMO“ u okviru Etos inicijative. Učenici IV razreda Srednje škole za tekstil, kožu i dizajn sa prof. Amelom Stambol u toku radionice su aplicirali poruke na materijal (majice), a s ciljem ohrabrenja žena da progovore i da se bore protiv rodno zasnovanog nasilja.
Cilj radionice bio je da učenici svoje stavove o rodno zasnovanom nasilju apliciraju kroz ilustracije, ali i tekst na majice – moda u svrsi širenja društveno korisnih poruka, moda kao način ohrabrivanja žena da progledaju, progovore i da se aktivno i pravno bore protiv rodno zasnovanog nasilja.
Rezultat rada na radionici, majice sa porukama, bit će predstavljene u okviru programa izložbe.
Na radionici je učestvovalo 15 učenika IV-1 razreda.
Koordinator: Alma Ahmethodžić, mr.
Radionicu realizovala: prof. Amela Stambol