Vrijeme u kojem živimo karakterizira nagli tehnološki razvoj, postizanje materijalne dobrobiti u većem dijelu zemalja, ali s druge strane imamo i sve više ratnih sukoba, depresije, kršenja ljudskih prava i dostojanstva. Materijalistički pogled na svijet i mogućnost uživanja u pogodnostima suvremenog načina života doveli su do zanemarivanja vrijednosti u svakodnevnom životu, kao i odgoju mladih generacija, kao da je postalo važnije imati nego biti. Ili…? Može li čovjek živjeti bez vrijednosnih putokaza na svom putu života? Do kojih posljedica može dovesti suvremena kriza vrijednosti?

Nesumnjivo, čovjek je vrijednosno biće i prema vlastitim vrijednosnim kriterijima procjenjuje sve oko sebe, ali i samoga sebe, dobro od zla, ljudsko od neljudskog, humano od nehumanog, čovječno od nečovječnog…

“Izazovi s kojima se mladi susreću” je naziv prvog okruglog stola održanog 23.11.2023. godine u Trećoj gimnaziji. Učesnici okruglog stola su bili učenici pet sarajevskih srednjih škola, zajedno sa predstavnicima nevladnih organizacija i lokalne samouprave tematizirali su izazove s kojima se mladi susreću. Istaknuta je potreba hitnog reagovanja i preveniranja svake vrste nasilja u društvu općenito, ali posebno vršnjačkog nasilja i nacionalizma. Ono što su mladi istakli kao problem i izazov koji treba prevazići je i nedostatak prilika za napredovanje, nepovjerenje u državne institucije i nestabilna ekonomska i sigurnosna situacija u državi općenito, što im otežava da stvore sliku vlastite budućnosti u domovini u kojoj su se rodili i u kojoj se školuju.

30.11.2023. godine na okruglom stolu pod nazivom “Uloga čovječnosti u suvremenom svijetu”, drugom po redu u okviru projekta „Kažimo NE nasilju i diskrminaciji“, data je prilika mladima iz pet srednjih škola da razgovaraju na ovu veoma značajnu, ali nedovoljno zastupljenu temu. Mladi iz Treće gimnazije, Srednje medicinske škole, Gimnazije Obala, Srednje škole za tekstil, kožu i dizajn i Srednje škole za saobraćaj i komunikacije, istakli su probleme nedovoljne zastupljenosti pozitivnih primjera u našem društvu, negativnog društvenog pritiska ukoliko se neko odluči na volontiranje, nedovoljne prisutnosti empatije u svakodnevnim situacijama u kojima se nalaze mladi, a istakli su i veliku potrebu za hrabrim stavom i većim zalaganjem za vrijednosti. Ovo se posebno odnosi na čovječnost, jer ona je ta koja sa ostalim vrijednostima daje smisao životu i istinsku vrijednosnu orijentaciju. Mladima su potrebni istinski i pravi životni uzori, ideali i vrijednosti čovječnosti i to je, zapravo, ono najvrednije što su im dužne prenijeti starije generacije. Poruke koje su mladi poslali nakon okruglog stola su:

„Za mir i slobodu, odričeš se nekad nečega što smatraš dragim. Traži i sprovedi mir u svijetu, to te ne košta nikakve svote.“

„Ne dozvoli da te bilo kakva prepreka pokoleba na putu ostvarenja tvojih snova!“

„Zajedno gradimo mostove ljubaznosti i razumijevanja – čovječnost je jezik kojeg razumiju svi!“

„Sreća prati hrabre.“

„Pomozite drugima i budite bolji od samih sebe!“

„GODO – to sam ja!“

11.12.2023. godine povodom Međunarodnog dana ljudskih prava u amfiteatru Treće gimnazije održan je panel pod nazivom ”Nasilje i diskriminacija kao kulturološki fenomen” na kojem su panelisti, sarajevski srednjoškolci, uz pomoć argumenata i retoričkih vještina obrazložili iz različitih perspektiva problematiku nasilja i diskriminacije i kulturnog nasilja kroz koje se implicitno šalju poruke odobravanja nasilja.

Učenici Treće gimnazije, članovi CIVITAS sekcije i Kluba kritičkog mišljenja otvorili su izložbu pod nazivom “Hannah Arendt”. Svijetski poznata politologinja i filozofkinja Hannah Arendt kroz svoja djela tematizirala je probleme i teme koje su bile aktuelne kako u 20. stoljeću, tako i danas. Kroz izložbu, citate, odlomke i djela Hannah Arendt, učenici su željeli da skrenu pažnju na važnost kritičkog mišljenja i moć moralne hrabrosti u kriznim situacijama.

Učenici Srednje škole za saobraćaj i komunikacije će otvoriti izložbu “Ljudska prava” kroz koju će se svi prisutni podsjetiti najvažnijih vrijednosti, prava i obaveza svih nas kao ljudskih bića i građana koji polažu pravo na prava, ali i na obaveze. Projekt podržava TPO Fondacija, ETOS inicijativa, Centar za kulturu dijaloga i Mreža za izgradnju mira.

Profesori koordinatori:

Alma Ahmethodžić, Marija Knežević, Lejla Karahodžić, Esad Karahodžić, Igor Smiljanić, Đuldina Kurtović.