Kako se Međunarodni dan Ujedinjenih nacija nedavno obilježio (24. oktobra) i s obzirom na aktuelna nemila dešavanja širom svijeta, učenici koji pohađaju nastavu iz nastavnih predmeta Građansko obrazovanje, Informatika i Vjeronauka su, kroz razgovor o ulozi i potrebi UN-a, kreirali plakate na temu „Uloga UN-a u svijetu“. Zaključak razgovora sa učenicima je da je UN potreban svijetu, ali da treba efikasnije koristiti svoje nadležnosti kao i preventivno djelovati. Pored toga, jedan od zaključaka je da UN kao svjetska organizacija treba intenzivnije raditi na održavanju međunarodnog mira i sigurnosti, kao i razvijanju prijateljskih odnosa između naroda, te ostvarivanju međunarodne saradnje.