OBAVIJEST

May 23, 2023

Srednja škola za tekstil kožu i dizajn će se sutra (u srijedu 24.05.) putem TV SA predstaviti učenicima završnih razreda osnovnih škola i njihovim roditeljima. Koristimo priliku da se zahvalimo TV SA što će nam ove kao i ranijih godina to omogućiti.