11.2.2022. sa početkom u 11:30 u okviru projekta Borba protiv antisemitizma, islamofobije i ksenofobije u javnom obrazovnom prostoru održana je posljednja radionica. Radionicu je održala prof. Zilka Spahić-Šiljak i Igor Kožemjakin. Tema radionice bila je Antisemitizam, islamofobije i ksenofobija.

Istaknuto: Učenicima  s obzirom na temu teže bilo otovorit se i govoriti o negativnim stereotipima i predrasudama koje se tiču drugih grupa ili grupe u kojoj oni pripadaju.

Koordinator ispred Srednje škole za tekstil, kožu i dizajn Alma Ahmethodžić

Pročitajte više na slijedećem linku.