Povodom Međunarodnog dana žena 8.3.2022. realizovao  se program koji su pripremili učenici i učenice debatne i civitas sekcije Srednje škole za tekstil, kožu i dizajn. Okvirna tema programa bila  je: Obrazovana, neovisna i jaka moderna žena.

Istaknuto: U okviru programa svi prisutni  su imali  priliku da čuju nešto više o ženama mirotvorkama koje sa različitih aspekata doprinjele i doprinose harmoniji u društvu ali i svijetu. Također prisutni su imali  priliku da nešto više čuju o ovom značajnom datumu koji je simbol borbe žena za ravnopravnost i bolje uslove rada a u najkreativnijem dijelu imali su priliku da vide modele učenika koji su inspirisani ženama koje su doprinijele i doprinose ravnopravnosti žena ne samo na radu nego u društvu općenito.

Na kraju programa profesorica Alma Ahmethodžić maturantima Akiru Latiću, Emmi Krih i Adni Tahirović se zahvalila na četiri godine predavnog i odgovornog rada u vannastavnim aktivnostima. Veliko hvala i mnogo sreće u daljem školovanju!

Članovi i članice #civitas# debatne#sekcije