31.1.2022. sa početkom u 12:00 sati 15 učenika, učesnika u projektu Borba protiv antisemitizma, islamofobije i ksenofobije u javnom obrazovnom prostoru, koji su izlagali svoje likovne radove u galeriji Novi Hram  na temu: Govor mržnje povodom Međunarodnog dana ljudskih prava nagrađeni su  notesom i olovkom koji treba da im služe za organizaciju budućih aktivnosti koje se odnose na promociju univerzalnih ljudskih vrijednosti koje su neophodne kako za čovjeka kao pojedinca tako za društvo i državu.

Alma Ahmethodžić, prof.

Više detalja se nalazi na linku.