OPRAVDANJE RODITELJA/STARATELJA

Poštovani roditelji/staratelji, drage učenice i učenici pravovremenim pohađanjem nastave lakše se usvajaju potrebna znanja i vještine i stiču kompetencije.

Škola vodi evidenciju o opravdanim i neopravdanim izostancima učenika. Ukoliko je učenik bolestan i potraži pomoć ljekara nadležna zdravstvena ustanova je dužna izdati uvjerenje sa tačno navedenim vremenskim periodom u kojem je učenik zbog bolesti opravdano odsutan iz škole.

Ukoliko je učenik odsutan iz nekog drugog opravdanog razloga roditelj/staratelj može opravdati izostanke za svoje dijete.

Molimo Vas da preuzmete, isprintate i čitko štampanim slovima popunite obrazac ukoliko je učenik opravdano odsutan i ukratko navedete razlog.

Obrazac za pravdanje izostanaka učenika.