ZAPOSLENICI

Direktor škole

doc.dr. Samir Pačavar                                                                                          

 Pomoćnik direktora/voditelj nastavnog procesa

mr.sc. Aida Bašić

 

Pedagog-psiholog škole

Almedina Pašić Muratović, dipl.pedagog-psiholog

Sekretar škole

Merima Tošić, BA prava

Administrativni radnik

Amina Sućeska-Karović

Šef sektora za plan i analizu

Bosno Sabina, BA ekonomije

Bibliotekar škole

Harun Hadžić, dipl.politolog.

Rukovalac nastavnom tehnikom

 

Aktiv općeobrazovne nastave

Selma Karić, prof. – predsjednik aktiva

Dr.sc. Zulfo Aruković, prof.                                                                                      Tjelesni i zdravstveni odgoj

Sunita Gagula, Mr.dipl.ing.elektrotehnike                                                             Informatika

Alma Ahmethodžić, prof.                                                                                        Sociologija

Amra Ganić, prof.                                                                                                      Engleski jezik

Samir Medošević, prof.                                                                                            Matematika

Melita Jovanović, prof.                                                                                             Matematika

Merima Likić, prof.                                                                                                    Biologija

Merdin Hašimbegović, prof.                                                                                    Geografija

Arnela Herenda                                                                                                           Fizika

Đozo Sanela, prof.                                                                                                      Historija

Mirnes Zec, prof.                                                                                                        Tjelesni i zdravstveni odgoj

Dženita Kološ, prof.                                                                                                    Hemija                                                          

Igda Frko, prof.                                                                                                            Engleski jezik

Elbasa Mulić, prof.                                                                                                      Vjeronauka

Amela Hodžić, prof.                                                                                                   Bosanski jezik i književnost

Bešlagić Senad, dipl. ing. mašinstva                                                                       Osnovi mašinstva sa automatizacijom

Rasim Šahman                                                                                                            Likovna kultura

Aktiv stručno-teoretske i praktične nastave

Edita Teparić, dipl. ing. tex. – predsjednik aktiva                                                       Stručno teoretska nastava

Mr.sc. Aida Bašić, dipl.ing.tex.                                                                                     Stručno teoretska nastava

Samir Durmišević, dipl.ing.tex.                                                                                    Stručno teoretska nastava

Kozica Behudin, dipl.ing.tex.                                                                                        Stručno teoretska nastava

Ramić Dženana, dipl.ing.tex.                                                                                        Stručno teoretska nastava

Emina Omanović, Mr.dipl.ing.tex.                                                                                Stručno teoretska nastava

Nermin Bahtić, Mr.dipl.ing.tex.                                                                                     Stručno teoretska nastava

Nikolina Vuleta, Mr.dipl.ing.tex.                                                                                   Stručno teoretska nastava

Alma Durmišević, BA ing.tex.                                                                                       Praktična nastava

Selma Subašić, BA ing.tex                                                                                            Praktična nastava 

Amela Stambol, BA ing.tex.                                                                                          Praktična nastava

Mubera Livadić, BA ing.tex.                                                                                          Praktična nastava

Adisa Đekić, BA ing.tex.                                                                                                 Praktična nastava

Jasmina Bosno, BA ing.tex.                                                                                          Praktična nastava

Aida Delić, BA ing.tex.                                                                                                    Praktična nastava

Ramiz Kulovac, ing.tex.                                                                                                 Praktična nastava

 

Domari

Meho Voloder

Kasim Pezo

Ahmed Ćehajić

Spremačice

Šesto Zahida

Mujčić Safija

Popara Senida

Džaferović Senija