Ekološka

Cilj sekcije je razvijanje ekološke svijesti i formiranje pravilnih stavova prema značaju i zaštiti životne sredine, odgovornosti i ljubavi prema prirodi. Učenicima treba ukazati na rastuće ekološke probleme: zagađivanje zraka i vode, radioaktivno zračenje, iscrpljivanje nenadoknadivih energenata, globalno zagrijavanje, neadekvatno odlaganje otpada, izumiranje biljnih i životinjskih vrsta i problem smanjenja ozonskog omotača.

Jedan od načina rješavanja navedenih problema je edukacija učenika o važnosti zdravog života u zdravoj životnoj sredini i očuvanju prirode i okoliša za generacije koje dolaze.

Plan rade ekološke sekcije: -obilježavanje datuma iz eko-kalendara

-izrada eko panoa

-stalno osvježavanje postavke eko-kutka u prostorijama škole

-rad u školskom dvorištu

-učešće u eko-projektima