RAČUNOVODSTVO

SAMOSTALNI REFERENT ZA PLAN I ANALIZU                  

Sabina Bosno, BA menadžmenta u ekonomiji