15.04.2024. godine održano je školsko takmičenje „Projekt građanin“ kroz koji su učenici imali priliku praktično koristiti znanja i vještine potrebne prilikom prepoznavanja javne politike, koju treba korigovati, kao i koristiti sve demokratske resurse da se utiče na vlast, odnosno nadležne institucije. U školskoj 2023/2024. godini najuspješniji je bio III-1 razred sa temom: „Reciklaža tekstilnog materijala“.

Članovi komisije: Sanela Đozo, Elbasa Mulić i predmetni profesor Alma Ahmethodžić.