KONTAKT

Adresa škole:

Medrese 5, 71 000 Sarajevo

Telefon: 

Mail:

033 531 675

tekstilnaskola@bih.net.ba