Povodom 10. decembra – Međunarodnog dana ljudskih prava učenici sarajevskih srednjih su u  sklopu nastavnog  predmeta Građansko obrazovanje/Demokratija i ljudska prava, Sociologija i Kultura religija realizovali   radionice  i debatne aktivnosti kojima  su obilježili  Sedmicu  ljudskih prava organizovana u čast usvajanja Univerzalne deklaracije o ljudskim pravima 1948. godine u New York-u.

Profesori Alma Ahmethodžić i Igor Smiljanić  tokom radionica  su ukazali  na značaj deklaracije u zaštiti ljudskog dostojanstva, ali i doprinosu takozvanog  „zlatnog pravila“ u kreiranju deklaracije, kojeg nalazimo u gotovo svim društvima, kulturama i religijama kroz vijekove. Ove misli su bile važan etički doprinos u kreiranju Univerzalne deklaracije o ljudskim pravima.

Oni ovim putem također  se željelo  ukazati na važnost međupredmetnog povezivanja u cilju usvajanja ishoda učenja koji su definirani Zajedničkom jezgrom nastavnih planova i programa za društveno – humanističko područje (ZJNPP).

Realizovane aktinvosti su imale za cilj da  u okviru navedenih nastavnih predmeta i vannastavnih debatnih aktivnosti imaju za cilj sticanje znanja o značaju i ulozi Univerzalne deklaracije i mehanizama koji doprinose boljem poštivanju ljudskih prava i razvijanju kritičke svijesti kao značajne karakteristike svakog aktivnog građanina i građanke.

Škole učesnice u obilježavanju Sedmice ljudskih prava su: Srednja škola za tekstil, kožu i dizajn Sarajevo, Srednja škola za saobraćaj i komunikacije Sarajevo, Srednja medicinska škola Sarajevo i Srednja škola za stručno obrazovanje i radno osposobljavanje Sarajevo.