Danas je realizovana i posljednja aktivnost u okviru projekta: „BUDIMO EKOLOŠKI ODGOVORNI – RECIKLIRAJMO TEKSTILNI MATERIJAL“ koji realizuje JU Srednja škola za tekstil, kožu i dizajn Sarajevo uz podršku Općine Stari Grad Sarajevo i učešće OŠ „Saburina“ i OŠ „Edhem Mulabdić“.

Alma Ahmethodžić

Adisa Đekić

Edita Teparić

Dženana Ramić