U okviru projekta “BUDIMO EKOLOŠKI ODGOVORNI – RECIKLIRAJMO TEKSTILNI MATERIJAL“, koji podržava Općina Stari Grad Sarajevo, realizovana je prva planirana projektna aktivnost.
Dana 12.3.2024. održana je prva od planirane dvije peer radionice pod nazivom „Stara majica u novom ruhu“. Učenici iz dvije starogradske osnovne škole, OŠ “Saburina” i JU OŠ “Edhem Mulabdić”, danas su uz pomoć peer edukatorica Iman Čoralić, Ajle Sinanović i Delile Bektešević i asistanciju profesorica Adise Đekić i Edite Teparić imali priliku usvojiti nova znanja i razviti vještine potrebne za reciklažu tekstilnog materijala. Dakle, učenici iz dvije starogradske osnovne škole kroz različita stečena znanja i vještine, danas su stare i odbačene tekstilne materijale reciklirali u svrhu stvaranja nekog novog odjevnog ili ukrasnog predmeta.
Učenici su učili kako koristiti šivaći stroj i šiti, oslikavati tekstil bez šablona, aplicirati različite ukrasne elemente, trakice i sl. Kroz rad na radionici učenici su napravili nakit, privjeske, trake za kosu, nesesere i različite torbe i torbice, te na taj način se pripremili za drugi dio radionice gdje će primjeniti savladane vještine i oplemeniti staru odjeću ili napraviti novu.
Posebnu zahvalnost dugujemo prof. Adisi Đekić i peer edukatoricama Iman Čoralić, Ajli Sinanović i Delili Bektešević, koje su realizovale današnju radionicu.

Adisa Đekić, prof.
Edita Teparić, prof.
Alma Ahmethodžić, mr.
Dženana Ramić, prof.