U Nacionalnoj i univerzitetskoj biblioteci BiH (NUB BiH) je 1. februara, predstavljen 28. broj časopisa “Bosniaca” i otvorena izložba “Iz fondova NUBBiH – Zbirka stare periodike”.O časopisu “Bosniaca” govorili su Senada Dizdar, Filozofski fakultet Univerziteta u Sarajevu, Lejla Kodrić Zaimović, Filozofski fakultet Univerziteta u Sarajevu i Ismet Ovčina, glavni i odgovorni urednik te direktor NUB-a BiH. “Bosniaca” je časopis Nacionalne i univerzitetske biblioteke BiH koji izlazi jedanput godišnje i u njemu se objavljuju stručni i naučni radovi, promovirajući informaciono-bibliotečku djelatnost i bibliotečku struku u cjelini. Ovaj bosanskohercegovački stručni časopis u oblasti bibliotekarstva indeksiran je u nekoliko međunarodnih baza podataka: Web of Science – Emerging Sources Citation Index, Central & Eastern European Academic Source (EBSCO), The Belt and Road Initiative Reference Source (EBSCO), Index Copernicus, Erih plus, ICI Journals Master List, KoBSON – Konzorcijum biblioteka Srbije za objedinjenu nabavku, a dostupan je u ROAD (Directory of Open Access scholarly Resources), CEEOL (Central and Eastern European Online Library), Hrčak – Portal hrvatskih znanstvenih i stručnih časopisa, i Slavic Humanities Index.Novi broj časopisa ima posebnu vrijednost, jer s njim počinje i indeksiranje u citatnoj bazi Scopus, koja je jedna od najpoznatijih indeksnih baza u svijetu. Prof. dr. Lejla Kodrić Zaimović je sa stručnog stanovišta dala osvrt na sve članke, ističući da ovaj broj časopisa, pored članaka, donosi i zanimljive priloge.U sklopu promocije časopisa i obilježavanja 40 godišnjice 14. Zimskih olimpijskih igara, Odjeljenje periodike NUBBiH je priredilo izložbu “Iz fondova NUBBiH – Zbirka stare periodike”.Direktor Ovčina je naglasio da ova zbirka u NUBBiH prikuplja, čuva i obrađuje fond stare periodike Bosne i Hercegovine. Ona sadrži publikacije o historiji i baštini naroda BiH. U njoj se čuva građa iz 19. i 20. stoljeća, te zbirka obuhvata novine, časopise, kalendare, almanahe, godišnjake i ostalu periodiku od sredine 1800-ih do 1945. godine.Promociji i izložbi su, pored promotora, prisustvovali i savjetnik ministrice za visoko obrazovanje, nauku i tehnologiju FBiH Seid Masnica i pomoćnica ministrice za visoko obrazovanje, nauku i mlade KS Azemina Njuhović, zatim autori objavljenih članaka, predstavnici akademske zajednice i bibliotečki djelatnici iz biblioteka Bosne i Hercegovine. Bibliotekarka naše škole Emina Popara-Užičanin se također odazvala pozivu i prisustvovala ovoj značajnoj promociji i izložbi. Vjerujemo da će predstavljene teme u ovom broju časopisa “Bosniaca” privući pažnju stručne bibliotečke javnosti, kao i opravdati važnost postojanja jednog ovakvog časopisa.