12.12.2023. godine u zbornici Srednje škole za tekstil, kožu i dizajn dodjeljene su zahvalnice za učenike učesnike međuškolskog projekta „Kažimo NE nasilju i diskriminaciji“. Pored zahvalnica, naši učenici su dobili notese i olovke, kao i vaučere u vrijednosti od 19 KM koje mogu iskoristiti u knjižarama „Svjetlost“.

Zahvaljujemo se učenicima na angažmanu i pozitivnom predstavljanju škole.

Koordinatorica projekta: Alma Ahmethodžić, mr.