Dana 23.10.2023. godine članice Civitas sekcije Srednje škole za tekstil, kožu i dizajn zajedno
sa profesoricom Almom Ahmethodžić posjetile su Službu za obrazovanje, kulturu i sport
Općine Stari Grad. Učenice su posjetu iskoristile da predstave „Protokol za osnaživanje
dijaloga sa mladima u pametnim, održivim i inkluzivnim lokalnim zajednicama“ koji je
nastao kao rezultat rada učenika na Civitas kampu „Ljetne škole demokratije/demokracije“.
Pored navedenog, učenice su iskoristile priliku da predstave i ideje za unapređenje saradnje
lokalne zajednice i škole.
Velika hvala gospođama Enidi Osmanagić i Muneveri Višnjić koje su ugostile učenice i
profesoricu Ahmethodžić.