Predstavnici EUFOR-a održali su predavanje učenicima četvrtih razreda. Predavanje na temu ” Upoznavanje sa opasnostima od mina i ESZR” održao je Adnan Armaotliva uz podršku Izeta Eljasani i nadporučnice Tanje Vaššove. Zahvaljujemo na interesantnom predavanju.