Prijem dokumenata za upis u I razred školske 2022/2023. godine vršit će se od srijede 29. juna do petka 08. jula  u terminu od 9:00 do 14:00 sati u prostorijama JU Srednja škola za tekstil, kožu i dizajn.

Pri upisu je neophodna sljedeća dokumentacija:

– uvjerenja o uspjehu učenika od VI do IX razreda,

– uvjerenje o postignutim rezultatima sa eksterne mature,

– izvod iz matične knjige rođenih,

– prijava za upis (iz EMIS-a),

– diplome sa takmičenja iz relevantnih predmeta i muzičke škole.

Dodatne informacije bit će dostupne na licu mjesta prilikom prijema

dokumenata.