18.05. 2022. realizovan je prvi (I) modul u okviru projekta Mirovno obrazovanje. Tema modula bila je Kultura mira. Učenici i učenice I, II i III razreda imali su priliku da razgovaraju o miru, da uoče razliku između negativnog i pozitivnog mira kao i da se upoznaju sa nekim od najznačajnijih ličnosti u domenu mirovnog obrazovanja.

23.5.2022. godine  realizovan je drugi (II) modul u okviru projekta Mirovno obrazovanje. Učenici i učenice I, II i III razreda imali su priliku naučiti nešto više o komunikaciji, stereotipima i predrasudama što je bila i tema drugog modula.

30.5.2022. sa početkom u 13:15 u okviru projekta Mirovnog obrazovanja realizovan je III modul pod nazivom: Identitet za pomirenje. Učenice i učenici I,II i III razloga imali su priliku da nešto više nauče i da malo više razmisle o tome šta je identitet, šta je kultura mira, kakav bi bio to  to identitet za pomirenje, koliko je bitan ili ne i slično.