Ekološka sekcija Srednje škole za tekstil, kožu i dizajn zajedno sa profesorima i učenicima geografske i sportske sekcije na čelu sa profesorima Merdinom Hašimbegovićem, prof. i Mirnesom Zecom, prof. nastavlja sa projektom čišćenja dvorišta škole.

Preduzeća KJKP “Rad” i KJPK “Park” su u okviru svojih akcija saradnje sa osnovnim i srednjim školama pomogle u čišćenju dvorišta, odvozu elektroničkog otpada, sadnji ukrasnog cvijeća i odvozu biljnog otpada.

Predstavnik preduzeća “Park” je učenicima održao i predavanje iz ekologije.

Škola je na poklon dobila i pet kanti za otpad.

Pomenuta preduzeća su veoma profesionalno i odgovorno uradile svoj dio dogovorenog posla. Učenici i zaposlenici naše škole se zahvaljuju na donaciji i svesrdnoj pomoći i podršci.

Dogovoren je i nastavak saradnje.