2.12.2020. sa početkom u 13:00 sati realizovan je panel i radionica pod nazivom: Koliko se (ne) razumijemo u okviru Kampanje 16 dana aktivizma i projekta pod nazivom Dijalogom do razumijevanja. Panel i radionica se odnose na rodno zasnovano nasilje s naglaskom na trenutnu situaciju vezano za COVID-19.  Projekt Dijalogom do razumijevanja podržava TPO Fondacija i Etos incijativa kroz Etos inicijativu-Dijalog sa svrhom 2020. a u projektu učestvuju Srednja škola za tekstil, kožu i dizajn, Srednja škola metalskih zanimanja, Mreža za izgradnju mira, Centar za kulturu dijaloga i Udruženje nastavnika i profesora Građansko obrazovanje. Ono što naš panel i radionicu čini posebnim jeste činjenica što su panelistice naše učenice kao i voditeljice radionica. Aminaa Ribic Amina Vrucak Alisa Sjenar Naida Vilic Akir Latic Emma Krih Džejna Dzejna Ribica Džejna Dzejna Hamzic Minela Benic Adna Skrijelj Ajla Džannović Ajla Mustafi

Srednja škola za tekstil, kožu i dizajn

Panel:

1. Prezentacija: Nasilje nad ženeama (uvod u panel) Elma Turčalo

2. Govor: Koliko se (ne)razumijevmo-naglasak na fizičko nasilje Džejna Hamzić

3. Govor: Koliko se (ne) razumijemo- naglasak na psihičko nasilje Džejna Ribica

4. Govor: Koliko se ne razumijemo-naglasak na cyber nasilje Emma Krih

5. Diskusija sa panelistima

6. Muzička numera Indira Mrkulić

Srednja škola metalskih zanimanja

Radionica:

1. Jasmina Jeleč

2. Mirnesa Salan

Istaknuto: Učenici su kroz razgovor istakli najvažnije probleme koji se tiču svih spomenutih vrsta rodno zasnovanog nasilja. Uč. su istakli da rodno zasnovano nasiljle jeste problem u našem društvu i to problem koji treba što prije riješavati.

Više na linku.