7.12.2017. godine  u Srednjoj školi za tekstil, kožu i dizajn planirana je realizacija  radionice: Rodno zasnovano nasilje porodica- škola- učenik. Koordinatori i ove godine Elbasa Mulic i Alma Ahmethodžić.

Više na linku.