17.12.2017. godine u okviru 16 dana aktivizma u prostorijama Srednje škole za tekstl, kožu i dizajn realizovana je radionica Rodno zasnovano nasilje- Nasilje nad ženama. U radionici su učestvovali učenici I, II, III i IV razreda koji su za radionicu snimili po jedan kratki video na temu Nasilje nad ženama dok je peta grupa imala zadatak u svom videu da iznese rješenja problema nasilja nad ženama. Pored videa sve grupe su dobile zadatak da navedu šta je to nasilje nad ženama, koji su uzroci nasilja nad ženama, da navedu po 5 pojmova koji ih asociraju na nasilje nad ženama i kratku poruku i ilustraciju za žrtve nasilja. Zahvaljujemo se svim današnjim učesnicima! Elbasa Mulic i Alma Ahmethodžić