Kao i svake godine članovi Civitas sekcije vrijedno rade na obilježavanju kampanje „16 dana aktivizma“ koja traje od 25.11. do 10.12.
Pozivamo sve učenike naše škole da posjete izložbu fotografija “Progledajmo i progovorimo“ koju su osmislili članovi Civitas sekcije. Izložba fotografija sa osnovnim činjenicama o svim vrstama rodno zasnovanog nasilja bit će postavljena u holu škole u periodu od 5.12. do 9.12. tekuće godine.
Učenici koji su radili na osmišljavanju i postavljanju izložbe su:
Rukaja Bjedić
Belma Nezirović
Lejla Zuhrić
Ema Šesto
Lamija Jabučar
Ali Smajović
Voditeljica sekcije: Alma Ahmethodžić, mr.