2.12.2021. sa početkom u 13:00 sati održana je II radionica u okviru projekta:“ STOP rodno zasnovanom nasilju i diskriminaciji“ koji podržava ETOS inicijativa i TPO Fondacija iz Sarajeva  povodom Međunarodnog dana ljudskih prava.  Na II od radionici   slikanja na platnu  „Porukom da Vam kažem…“ učenici/e su aplicirali poruke na platnu krojili i bojili. Amina Ribić

Emela Šarić

Nejra Ljuca

Amar Mehić

Ahmed Bučo

Ilma Ogrlić

Iman Okan

Leila Pehadžić

Ema Pribišić

Ilma Kolubara

Hana Mandalović

Radionicu realizovane profesorice Alma Drurmišević i Edita Teparić

Istaknuto: Učenici su po prvi put u vidu projekta mogli raditi na apliciranju poruka na odjevne predmete što im je bilo zanimljivo. Učenicima je bilo zanimljivo i to što su morali svoje modele na završoj aktinvosti da predstave.

Više na linku.

Koordinatori projekta: Alma Ahmethodzic i Edita Teparić