18.11.2021. sa početkom u 11:30 realizovana je prva radionicu u okviru projekta  “Borba protiv antisemitizma, islamofobije i ksenofobije u javnom obrazovnom sistemu” kojeg realizuje Jevrejsko kulturno – prosvjetno i humanitarno društvo “La Benelovencija” u suradnji sa TPO Fondacijom iz Sarajeva uz podršku Vijeća Evrope.

Tema prve radionice: Govor mržnje i posljedice; predavači: Igor Kožemjakin i Vladmir Andrle

Dio učesnika/ca  u projektu: 15 učenika/ca koji će se predstaviti likovnim radovima  10.12.2021. na temu: projekta  “Borba protiv antisemitizma, islamofobije i ksenofobije u javnom obrazovnom sistemu kroz ljudska prava”.

Podržao aktivnosti  u okviru projekta  i prisustvovao današnjoj radionici pomoćnik direktora Merdin Hašimbegović.

Istaknuto: Učenici su istakli da im se sviđaju teme o kojima su govorili i da nisu neke stvari znali ali da su kroz razgovor sa predavačima došli do saznanja. Učenicima se sviđa  tehnika koja je korištena na radionicama jer omogućava učešće svih.

Koordinator ispred  Srednje škole za tekstil, kožu i dizajn Alma Ahmethodžić  prof.

Više na linku.