U okviru projekta “BUDIMO EKOLOŠKI ODGOVORNI – RECIKLIRAJMO TEKSTILNI MATERIJAL“, koji

podržava Općina Stari Grad Sarajevo, realizovana je druga radionica.

14.3.2024. godine održana je druga peer radionica pod nazivom „Stara majica u novom ruhu“.

Učenici dvije starogradske osnovne škole, OŠ “Saburina” i JU OŠ “Edhem Mulabdić” danas su, uz

pomoć peer edukatorica Iman Čoralić, Ajle Sinanović i Delile Bektešević i asistenciju profesorica Adise Đekić i Dženane Ramić, završili započete ukrasne i odjevne predmete. Učenici iz dvije starogradske osnovne škole kroz različita stečena znanja i vještine, danas su stare i odbačene

tekstilne materijale reciklirali u svrhu stvaranja nekog novog odjevnog ili ukrasnog predmeta.

Učenici su, koristeći spomenute vještine, naučili koristiti šivaći stroj i šiti, oslikavati tekstil bez

šablona, aplicirati različite ukrasne elemente i trakice da bi završili ukrasne i odjevne predmete

započete na prvoj radionici. Kroz rad na radionici učenici su napravili nakit, privjeske, trake za

kosu, nesesere i različite torbe i torbice, te na taj način se pripremili za drugi dio radionice gdje

će primijeniti savladane vještine i oplemeniti staru odjeću ili napraviti novu.

Posebnu zahvalnost dugujemo prof. Adisi Đekić i peer edukatoricama Iman Čoralić, Ajli

Sinanović i Delili Bektešević, koje su pripremile i realizovale radionicu.

Adisa Đekić, prof.

Edita Teparić, prof.

Alma Ahmethodžić, mr.

Dženana Ramić, prof.