30.11.2023. godine sa početkom u 16:30 sati u prostorijama Srednje škole za tekstil, kožu i dizajn održana je II po redu aktivnost u okviru projekta „Kažimo NE nasilju i diskriminaciji“ koji podržava TPO Fondacija, ETOS inicijativa, Centar za kulturu dijaloga i Mreža za izgradnju mira. Tema današnjeg okruglog stola u kojem su učestvovali srednjoškolci pet sarajevskih srednjih škola bila je:“ Uloga čovječnosti u savremenom svijetu“. Učesnici Srednje medicinske škole, Srednje škole za saobraćaj i komunikacije, Treće gimnazije, Srednje škole za tekstil, kožu i dizajn i Gimnazije Obala istakli su, između ostalog, da je činjenica da živimo u izazovnom vremenu za čovječnost, ali da je to i prilika da je iskažemo i pokažemo. Istaknuto je da u bosanskohercegovačkom društvu mladima treba pozivnih primjera i uzora. Mladi imaju osjećaj da država nema viziju za mlade niti ih podržava na adekvatan način, da se treba živjeti za budućnost, a ne u prošlosti i na tome graditi politiku i državu.
Poruke koje su mladi poslali nakon okruglog stola su:
„Za mir i slobodu, odričeš se nekad nečega što smatraš dragim. Traži i sprovedi mir u svijetu, to te ne košta nikakve svote.“
„Ne dozvoli da te bilo kakva prepreka pokoleba na putu ostvarenja tvojih snova!“
„Zajedno gradimo mostove ljubaznosti i razumijevanja – čovječnost je jezik kojeg razumiju svi!“
„Sreća prati hrabre.“
„Pomozite drugima i budite bolji od samih sebe!“
„GODO – to sam ja!“
U Projektu „Kažimo Ne nasilju i diskrminaciji“ učestvuju Treća gimnazija, Gimnazija Obala, Srednja medicinska škola, Srednja škola za saobraćaj i komunikacije i Srednja škola za tekstil, kožu i dizajn.

Alma Ahmethodžić
Lejla Karahodžić
Marija Knežević

Đuldina Kurtović

Esad Karahodžić
Igor Smiljanić