Dana 29. i 30.10.2022. godine održana je  IV ljetna škola koja se realizovala  u okviru projekta “Škola aktivnih građana i sistematske promjene u nastavi građanskog obrazovanja u BiH”.  Učešće u ovom projektu uzela je Srednja škola za tekstil, kožu i dizajn iz Sarajeva, a učenice koje su učestvovale u ljetnoj školi su učenice IV razreda Amila Oglečevac i Hana Gegić.

IV ljetna škola odražana je u Sportsko-rekreativnom centru Ajdinovići  u kojoj su učestvovale, pored Srednje škole za tekstil, kožu i dizajn, Srednja muzička škola, Treća gimnazija i Srednja škola za saobraćaj i komunikacije. Pored rekreativnih i slobodnih aktinvosti učenici su imali priliku da učestvuju u radionicama:

Dijalog i komunikacija sa naglaskom na govor mržnje i međureligijski dijalog – Alma Ahmethodžić;

Aktivno učešće i volonterizam – Đuldina Kurtović;

Obaveze i odgovornosti poštivanje zakona – Amra Ajdin;

 Aktinvo učešće i volonterizam (mapiranje)  – Igor Smijanjić.

Projekt “Škola aktivnih građana i sistematske promjene u nastavi građanskog obrazovanja u BiH”  realizuje Udruženje izbornih zvaničnika BiH, AGORA (CE) uz podršku Ministarstva Republike Češke u Bosni i Hercegovini.

Profesorica zadužena za realizaciju projekta u Srednjoj školi za tekstil, kožu i dizajn bila je Alma Ahmethodžić, mr.