25. i 26.10.2022. godine u Sarajevu održana je dvodnevna konferencija Mirovnog obrazovanja pod nazivom “Da rastemo u miru“ u organizaciji USAID, PRO-Budućnosti i CRS.

Srednju školu za tekstil, kožu i dizajn u ulozi koordinatora projekta “Mirovno obrazovanje”, koje se do sada realizovalo u školi, predstavljale su prof. Alma Ahmethodžić i pedagog škole gospođa Almedina Pašić-Muratović.