1.12.2021. sa početkom u 13:00 sati održana je I radionica u okviru projekta:“STOP rodno zasnovanom nasilju i diskriminaciji“ koji podržava ETOS inicijativa i TPO Fondacija iz Sarajeva  povodom Međunarodnog dana ljudskih prava.Na I od dvije planirane radionice  slikanja na platnu  „Porukom da Vam kažem…“ učenici/e su prošli pripremu odnosno  podjelu obaveza, izradu zajedničke poruke kao i osmišljavanje poruka koje će se aplicirati, krojiti na II radionici.

Amina Ribić

Emela Šarić

Nejra Ljuca

Amar Mehić

Ahmed Bučo

Ilma Ogrlić

Iman Okan

Leila Pehadžić

Ema Pribišić

Ilma Kolubara

Hana Mandalović

Istaknuto: Učenici po riječima prof. ali i učenice vole učestvovali u ovakvim aktivnostima, u ovom slučaju apliciranja aplikacija ili pisanja poruka na platnu. Radioncu je otežao mali broj materijala i sredstava za rad što se uz zajedničke napore prevazišlo. U fazi rada učenici su pokazali visoku dozu odgovornosti prema radu.

Radionicu realizovane profesorice Alma Drurmišević i  Edita Teparić

Koordinatori projekta: Alma Ahmethodzic i Edita Teparić

Više na linku.