U okviru projekta STOP rodno zasnovanom nasilju i diskriminaciji čije aktivnosti  se realizuju u okviru ETOS inicijative i TPO Fondacije u Sarajevu 23.11.2021. sa početkom u 20:00 sati održano je predavanje na temu: Budimo odgovorni prijavimo i osudimo rodno zasnovano nasilje. Predavač: Almedina Pašić-Muratović pedagog i psiholog. Na predavanju prisustvovali su učenici od I-IV razreda, profesori i roditelji učenika. Nakon predavanja svi prisutni su imali priliku da daju svoj komentar.  Uz pohvale za održano  predavanje prisutni su istakli da o ovim  i sličnim   temama treba češće razgovarati i da je problem rodno zasnovanog nasilja općenito sve aktuelniji  problem iz različitih razloga.

Nakon predavanja poslana je poruka:“ Ono što počne vriskom ne smije završiti ćutanjem.“

Amina Ribić

Emela Šarić

Nejra Ljuca

Amar Mehić

Ahmed Bučo

Ilma Ogrlić

Iman Okan

Leila Pehadžić

Ema Pribišić

Ilma Kolubara

Hana Mandalović

Istaknuto: Kroz pitanja koja su upućena pedagogici koja je bila u ulozi predavača  učenike je najviše interesovalo fizičko uznemiravanje kako reagovati, kome prijaviti i slično. Uč. su istakli da im je tema bila zanimljiva i da se preporuka pedagoga trebaju pridržavati koje se tiču nasilja i teme radionice.

Koordinatori projekta: Alma Ahmethodžić i Edita Teparić

Više na linku.