9.12.2020. sa početkom u 09:00 sati održan je I dan obuke na temu: Rodne ravnopravnosti u kurikulumu za članove Ekspertne radne grupe, Stručnog tima i predmetnih radnih grupa unutar procesa kurikularne reforme Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo.

Predavačice su članove članove i članice timova kurikularne refomre upoznali sa metodama kako rodnu perspektvu implementirati u kurikulum. Radionica je bila interaktivna tako da su svi učesnici mogli dati svoj doprinos.

Zilka Spahić-Šiljak i Melika Šahinović, TPO Fondacija