Svake godine od 25. novembra do 10. decembra preko 160 zemalja svijeta učestvuje u međunarodnoj Kampanji 16 dana aktivizma protiv rodno zasnovanog nasilja.   I ove godine Srednja škola za tekstil, kožu i dizajn učestvuje kampanji u 16 dana aktivizma u organizaciji TPO Fondacije. Danas su učenici Edo Demirović i Amajla Daut dostavili promotivne materijela, brošure i literaturu za planirane aktivnos do 10.12. Međunarodnog dana ljudskih prava.