ZAPOSLENICI

Direktor škole

Behudin Rovčanin, prof.                                                                                          

 Pomoćnik direktora/voditelj nastavnog procesa

Merdin Hašimbegović, prof.                                                                                   

Pedagog-psiholog škole

Almedina Pašić Muratović, dipl.pedagog-psiholog

 Sekretar škole

Merima Tošić, BA prava

Administrativni radnik

Amina Sućeska-Karović

 Šef sektora za plan i analizu

Bosno Sabina, BA ekonomije

Bibliotekar škole

Harun Hadžić, dipl.politolog.

Rukovalac nastavnom tehnikom

doc.dr.Samir Pačavar

 

Aktiv općeobrazovne nastave

Dr.sc. Zulfo Aruković – predsjednik aktiva,                                                          Tjelesni i zdravstveni odgoj

Sunita Gagula, Mr.dipl.ing.elektrotehnike                                                             Informatika

Alma Ahmethodžić, prof.                                                                                        Sociologija

Amra Ganić, prof.                                                                                                      Engleski jezik

Selma Karić, prof.                                                                                                     Bosanski jezik i književnost

Samir Medošević, prof.                                                                                            Matematika

Melita Jovanović, prof.                                                                                             Matematika

Merima Likić, prof.                                                                                                    Biologija

Merdin Hašimbegović, prof.                                                                                    Geografija

Enisa Đerzić, prof.                                                                                                      Fizika

Đozo Sanela, prof.                                                                                                      Historija

Mirnes Zec, prof.                                                                                                        Tjelesni i zdravstveni odgoj

Fatima Brdarić, prof.                                                                                                  Hemija                                                                                        

Amra Karić, prof.                                                                                                         Engleski jezik

Elbasa Mulić, prof.                                                                                                      Vjeronauka

Enisa Nikulić-Turković                                                                                                Bosanski jezik i književnost

Bešlagić Senad                                                                                                            Osnovi mašinstva sa automatizacijom

Rasim Šahman                                                                                                            Likovna kultura


Aktiv stručno-teoretske i praktične nastave

Edita Teparić, dipl. ing. tex. – predsjednik aktiva                                                      Stručno teoretska nastava

Mr.sc. Aida Bašić, dipl.ing.tex.                                                                                     Stručno teoretska nastava

Samir Durmišević, dipl.ing.tex.                                                                                    Stručno teoretska nastava

Kozica Behudin, dipl.ing.tex.                                                                                        Stručno teoretska nastava

Ramić Dženana, dipl.ing.tex.                                                                                        Stručno teoretska nastava

Rafija Aličković, dipl.ing.tex.                                                                                         Stručno teoretska nastava

Nermin Bahtić, Mr.dipl.ing.tex.                                                                                     Stručno teoretska nastava

Nikolina Vuleta, Mr.dipl.ing.tex.                                                                                   Stručno teoretska nastava

Alma Durmišević, BA ing.tex.                                                                                       Praktična nastava

Selma Subašić, Ba ing.tex                                                                                            Praktična nastava 

Amela Stambol, BA ing.tex.                                                                                          Praktična nastava

Mubera Livadić, BA ing.tex.                                                                                          Praktična nastava

Adisa Đekić, BA ing.tex.                                                                                                 Praktična nastava

Edina Mekić, BA ing.tex.                                                                                                Praktična nastava

Ramiz Kulovac, ing.tex.                                                                                                 Praktična nastava

Jasmina Bosno, majstor krojač                                                                                   Praktična nastava

Aida Delić, majstor krojač                                                                                             Praktična nastava

Domari

Meho Voloder

Kasim Pezo

Ahmed Ćehajić

Spremačice

Šesto Zahida

Mujčić Safija

Popara Senida

Džaferović Senija