Uprava škole

Direktor Behudin Rovčanin Telefon: 033/233-327
Pomoćnik direktora/Voditelj dijela nastavnog procesa Hašimbegović Merdin Telefon: 033/531-675