PRIJAVA KORUPCIJE

Poštovani posjetioci!

Putem ove kontakt forme imate mogućnost da prijavite koruptivne radnje u našoj školi.

Podaci o prijavitelju korupcije:

Ime i prezime

Email

Datum prijave

Podaci o instituciji za koju prijavitelj sumnja da je u istoj izvršena korupcija?

Opis radnje ili ponašanja koje se prijavljuje kao korupcija uz navođenje konkretnih činjenica i okolnosti iz kojih proizilazi sumnja prijavitelja da je izvršena korupcija:

Podaci o licu za koje prijavitelj sumnja da je izvršilo korupciju, ukoliko ima informacije o tome u trenutku podnošenja prijave: