10.decembra, na dan potpisivanja Univerzalne deklaracije o ljudskim pravima, obilježava se Međunarodni dan ljudskih prava.
Univerzalna deklaracija o ljudskim pravima je prvi sveobuhvatni dokument u kojem su priznata osnovna prirodna prava bez obzira na razlike. U preambuli spomenutog dokumenta, između ostalog, naglašeno je:
„Budući da je priznanje urođenog dostojanstva, te jednakih i neotuđivih prava svih članova ljudske obitelji temelj slobode, pravde i mira u svijetu.
Budući da je nepoštivanje i zanemarivanje ljudskih prava rezultiralo barbarskim postupcima koji vrijeđaju savjest čovječanstva i da je izgradnja svijeta u kojemu će ljudska bića uživati slobodu govora i uvjerenja, te biti pošteđena straha i neimaštine, proglašena najvećom težnjom svih ljudi…“
Na Dan ljudskih prava dužni smo i da se podsjetimo neke od prvih članova ove Deklaracije.
Članak 1.
Sva ljudska bića rađaju se slobodna i jednaka u dostojanstvu i pravima. Ona su obdarena razumom i sviješću, pa jedna prema drugima trebaju postupati u duhu bratstva.
Članak 2.
Svakome pripadaju sva prava i slobode utvrđene u ovoj Deklaraciji bez ikakve razlike glede rase, boje kože, spola, jezika, vjere, političkog ili drugog uvjerenja, nacionalnog ili socijalnog porijekla, imovine, rođenja ili neke druge okolnosti.
Nadalje, ne smije se praviti nikakva razlika zbog političkog, pravnog ili međunarodnog statusa zemlje ili područja kojemu neka osoba pripada, bilo da je to područje neovisno, pod starateljstvom, nesamoupravno, ili mu je na neki drugi način ograničen suverenitet.
Članak 3.
Svatko ima pravo na život, slobodu i osobnu sigurnost.
Članovi CIVITAS sekcije pripremili su plakate koji nas podsjećaju na vrijednosti, prava i obaveze koje svi imamo kao ljudska bića. Plakati će krasiti kabinet za Građansko obrazovanje/Demokratiju i ljudska prava.
Voditelj sekcije: Alma Ahmethodžić, mr.