30.8.2023. godine zahvaljujući saradnji sa TPO Fondacijom kroz program ETOS inicijative imali smo čast ugostiti prof. Taru Komatsu-a profesora sa Sophia Univerziteta u Japanu i koordinatoricu TPO Fondacije Nejru Džananović. U okviru posjete uvaženog profesora predstavili smo našu školu, kreacije i likovne radove naših učenika. Kako su vannastavne aktivnosti prostor za kreativan, dodatni rad sa učenicima i prilika da širimo ETOS poruku, koordinatorica za ETOS aktivnosti Srednje škole za tekstil, kožu i dizajn profesorica Alma Ahmethodžić predstavila je mnogobrojne i raznovrsne ETOS aktivnosti koje su realizovane zahvaljujući programu certifikacije škola za Školu svjetskog etosa koju je Srednja škola za tekstil, kožu i dizajn uspješno završila.
Svečana dodjela certifikata Škole svjetskog etosa održat će se 19.9.2023. godine.
Koordinatorica: Alma Ahmethodžić, mr.