Raspored polaganja popravnih ispita se nalazi na LINK-u.